משקעים ביעד עד 16:00 ביום שני

גשם גשם בוא • כניסות

ירד 30 מ"מ היום - 32 מ"מ אתמול

ירד 92 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 144 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 1041 מ"מ העונה שזה 164% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 626 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד

מידע מעודכן בזמן אמת בחיוג 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר יומי באימייל