משקעים ביעד עד 15:00 ביום שלישי

גשם גשם בוא • כניסות

מידע מעודכן בזמן אמת - להתקשר לשלוחה 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר
יומי באימייל

ירד 0 מ"מ היום - 15 מ"מ אתמול

ירד 105 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 308 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 410 מ"מ העונה שזה 64% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 200 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד