הודעה לחברי יעד מועדת בקורת

ועדת ביקורת • כניסות

הודעה לחברי יעד מועדת בקורת:

אנו מביאים בזאת לידיעתכם כי צבי פינסקי - חבר ו. בקורת, הודיע על התפטרותו מהועדה ביום 8/2/2018 באמצעות מכתב שהופנה אלינו - חבריו לועדה והעתק ליו"ר המזכירות.

על החתום: ועדת בקורת