תודה לבנג'י!

גל איזי • כניסות

תודה לבנג'י על סיפור החילוץ המרתק בטורקיה. נשמח לשמוע על סיפורי חילוץ נוספים!

Screen Shot 2019-04-24 at 3.31

הודעות בנושא זה