מוזמנים !

שפרון הלן • כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה לביקור וותיקים

כולם מוזמנים להשתתף בפעילויות :

יום חמישי 8 אוגוסט : לבקר בני נוער יעד במחנה קיץ בציפורי. פרטים מצורפים.

יום חמישי 5 ספטמבר: טיול שלנו עם ניר. עדיין אין פרטים, נשמח לדעת מי מתכוון להצטרף ולתכנן בהתאם.

להתראות, חברי וועדת הגיל
במחנה קיץ ציפורי אבמחנה קיץ ציפורה תוכנית היום