אודות

אודות מושב יעד
אודות מושב יעד

מזג האוויר אצלנו
מזג האוויר אצלנו

יצירת קשר ושעות קבלה

טל' 04-9902211

יום

בוקר

אחה"צ

א

7:30 13:30

ב

7:30 13:30

ג

7:30 13:30

17:00 20:00

ד

7:30 13:30

ה

10:00 20:00

משרד המושב