מכרזי כח אדם

באזור • כניסות

קבצים מצורפים:

עובד-ת סוציאלי-ת קהילתי-ת לתכנית פיתוח צוותי חוסן וחירום בישובים -באגף לשירותים חברתיים-חיצוני

עובד-ת תברואה באגף קיימות- חיצוני

שלום רב לכולם,

 

מצ"ב מכרזי כח אדם למשרות הבאות:

 

ü      עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת לתכנית פיתוח צוותי חוסן וחירום בישובים - באגף לשירותים חברתיים

ü      עובד/ת תברואה באגף הקיימות