ועדת ביקורת 2019 – עדכון חברי האגודה

ועדת ביקורת • כניסות

קבצים מצורפים:

ועדת ביקורת 2019

עם תחילת שנת הפעילות של ועדת ביקורת ולאחר פגישת עבודה עם ועדת הביקורת היוצאת ופגישת תאום ציפיות עם המזכירות רצינו לשתף את חברי האגודה באופן עבודת הועדה ובתוכניות העבודה :
1. אופן עבודת ועדת ביקורת :
חברי ועדת ביקורת מעריכים ומבינים את המורכבות הכרוכה בניהול ענייני המושב, הועדה מאמינה שכלל מתנדבי המושב מבצעים את עבודתם ביושר ומתוך אמונה בדרכם כדי לקדם את טובת המושב וחבריו, עם זאת, ועדת ביקורת הינה כלי שרת בידי חברי אגודת מושב יעד על מנת לוודא שניהול האגודה מבוצע בצורה יעילה, חוקית, על פי תקנון המושב ואינה מעמידה בסיכון את כספם ורכושם של חברי האגודה.
ועדת ביקורת מתכננת לעבוד בשיתוף פעולה ובצורה יעילה עם חברי האגודה והמזכירות כדי להצביע על ליקויים בנהלי עבודה ו/או במנהל תקין על מנת לשפרם לעתיד, אנו מצפים לאותו שיתוף פעולה מצד חברי האגודה והמזכירות.

2. נושאים שסומנו ע"י ועדת ביקורת לטיפול ובחינה בשנת 2019 :
1. הגדרת נוהל עבודה לועדות ביקורת במושב יעד.
2. בחינת נהלי העברת תפקיד בין מזכירות יוצאת למזכירות נכנסת.
3. בחינת נהלי רכש וחוזים קיימים מול ספקים עיקריים.
4. בחינת נהלי הוצאות כספיות חריגות.
5. בחינת הפעילות לצמצום פחת מים (שימוש בנתונים ממערכת המים החדשה).
6. בחינת טיפול המזכירות בשטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פ) שבשימוש חברי האגודה.
7. בחינה וטיפול שוטף :
7.1 בדיקת תקינות פעולות המזכירות.
7.2 מעקב אחר יישום החלטות שמתקבלות באספות האגודה.
7.3 פניות אישיות שיעלו מעת לעת על ידי חברי האגודה לבחינת ועדת ביקורת.
7.4 עזרה במציאת פתרונות לליקויים שיימצאו ומעקב אחר תיקונם.

3. פניית חברי האגודה לועדת ביקורת :
הציבור מוזמן לפנות לועדה דרך ערוץ ועדת ביקורת שבאתר יעד או ישירות לכל אחד מחברי הועדה.
חברי ועדת ביקורת : יגאל ורבל, שי פאר, צבי פינסקי, ערן שכרעם ונעם רבון (יו"ר).

4. אופן העבודה עם מזכירות האגודה :
מזכירות האגודה וועדת ביקורת ישמרו על ערוץ תקשורת פתוח ככל שיידרש.
אחת לרבעון תתקיים פגישת עבודה של ועדת ביקורת והמזכירות כדי לוודא התקדמות הדדית בנושאים שבטיפול והעלאת נושאים חדשים במידת הצורך.

5. תקשור לציבור חברי האגודה :
בסיום עבודתה ובמחצית הדרך תפרסם ועדת הביקורת דו"חות לציבור, לאחר הצגתם למזכירות.

בברכת חברים,
ועדת ביקורת
יגאל, שי, צבי, ערן ונעם