יום עיון בבית הספר הרפואה בצפת בנושא אאוגניקה חדשה / אתיקה של עריכה גנטית

ברסלר גידי • כניסות

נראה לי מעניין. 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwGBwPFSnWzJnTGFfTkjdgTjvjq?projector=1&messagePartId=0.2