מכרזי כח אדם

באזור • כניסות

קבצים מצורפים:

פקח-ית סביבתי-ת לשטחים פתוחים חיצוני

רכז-ת פרויקטים לאגף ההנדסה-הארכת מכרז חיצוני

מנהל-ת פיתוח כלכלי עסקי- חיצוני

שלום רב לכולם,

 

מצ"ב מכרזי כח אדם למשרות הבאות:

 

ü      פקח/ית סביבתי/ת לשטחים פתוחים

ü      רכז/ת פרויקטים לאגף ההנדסה

ü      מנהל/ת פיתוח כלכלי עסקי