ספורט והעשרה- פרסום קייטנות

באזור • כניסות

קבצים מצורפים:

קייטנות פסח

פעילות פסח 2019 במחלקת העשרה ובמחלקת הספורט!
כל הפרטים מצורפים
העשרה:
מחנה גלישה
מבוכים ודרקונים
כל הפרטים במודעה.
מספר המקומות מוגבל.
לפרטים נוספים והרשמה:
04-9902328
netak@misgav.org.il
___________________

במחלקת הספורט:
מחנה אופניים וטריאתלון
מחנה בייסבול
ההשתתפות בהרשמה מראש באתר המרכז הקהילתי:
www.misgavcenter.org.il avcenter.org.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR0NeNeDJwQF35a-GhOYDrAYYEHLaxe4T1-8LhjTOKmg
O7ZTnx_sFCXmw9A&h=AT3Ni5Mwx6ca-aKs_8Tv-RAy9TM8N07XITP2YlnbawcJ7uHuMkKtZOXp24
Nsuv15T22kS5VZ0jVo_oUFV1EpZSTAGPYfGyovh431iGmMJVEmdhduXoTy-2dEpuWcScfKFfMLXJ
f2mpCTGwlmMcZdCZI-SupVneXkMa6E5Ntb3ZOmaaW6_BEr3fZ0ifYZKoxUjG2WyPl5kS0cErugaP
ebC1wT6_-N69ZVeoWe1fKitwJdEK_1UhUNhuaygG9G5qED_52FrdMjnbddAAZgm_x2-QHidOlYjI
J_pPqkhwR473UAnQIROzyVvDz5IWyzIg6eOgSuwS4nz8ADn8yvvO4I_R4WfyO4PLU0vW5zBPPbzg
zJQjleRHIxLJBcZSksGYimTcUA3IYL5Q1s0wfOcpuYbsw3wxZH4IM41ZRpt2oF4rTE20IDu-KbfW
48jopZRmWSkM_nvuRDZxlO9rf32-_acNP2KB2IdV9Y1HkdB-p0yAbb2mFAPq7DmbecD0j_RBW9Zq
PDoFsa644HihINEHOpDo6NY_BH3IXmxMQkEtBDGAaILJtKGnqDk_TelovjxOUQ5qQkyx2J4ngeL5
GYDotPZxzVNpvsoen5IOnfuF0vHJFK9US2L2-b3Cn7W7sb3V1_TWI0>

פסח ספורטפסח העשרה