קמפיין להגברת המודעות בדבר הנזק הנגרם כתוצאה מהשלכת מגבונים לחים לאסלה ולא לפח.

באזור • כניסות

 

קמפיין מגבונים  מאושר - קולחי משגב 2019