אירוע ניווט - קהילתי ותחרותי בגילו

באזור • כניסות

אירוע ניווט
קהילתי ותחרותי בגילון
שבת 27/4/2019
לפרטים והרשמה: www.nivut.org.il / לוח אירועים, גילון פרטים נוספים במודעה

ניווט 2019 גילון- אפריל