פתיחה מחודשת של ערוץ ועדת ביקורת

ועדת ביקורת • כניסות

חברים שלום,

ערוץ ועדת ביקורת בסאמדיי נפתח מחדש.

במוצ"ש האחרון (14/4) באסיפה הכללית הורחבה ועדת ביקורת ל- 4 חברים לאחר התפטרות שני חברים.

נוספו לצד נחמיה קופמן:  יוסי פריאל; אלי גולדברג; יגאל ורבל.

בין שאר תפקידיה של ועדת ביקורת, לקבל תלונות של חברי האגודה ולטפל בהן.   כל חבר אגודה מוזמן לפנות לוועדה בכל נושא שלדעתו מי מרשויות האגודה נהגו באופן שפוגע בזכויותיו או חורג מסמכות או בכל דבר ועניין שלדעתו ראוי שוועדת ביקורת תטפל.

הפנייה נעשית  באמצעות משלוח דוא"ל לערוץ "ועדת ביקורת" בסאמדיי לכתובת: yaad.bikoret@summday.co.il ו/או בפנייה אישית לכל אחד מחברי הועדה. חברי הועדה מחוייבים בשמירת תוכן פנייתכם בסודיות (פנייתכם באמצעות אתר סאמדיי מפורסמת לכלל חברי יעד).

ביום א' 15/4 נערכה ישיבה ראשונה בה השתתפו כל חברי הועדה. אנו מתכוונים להשלים את הפיגור שנוצר עקב חילופי הגברי שנכפו עלינו ומצפים לשיתוף פעולה מלא מצד רשויות וחברי האגודה.

הועדה מגבשת תכנית עבודה שנתית. בנוסף, הוועדה ממשיכה לטפל בנושאים ובבקשות של הציבור שהוגשו לוועדה עד היום.

 

בתקווה לעבודה משותפת ופורה לטובת חברי יעד,

יוסי, אלי, יגאל ונחמיה.