דיווח מישיבת מליאת המועצה מתאריך 22/7/19

משולחן מליאת המועצה • כניסות

קבצים מצורפים:

תברים

שלום לכולם,

בישיבת המליאה האחרונה שהתקיימה בשבוע שעבר נדון בהרחבה ובלהט נושא משמעותי ובעל השלכות עתידיות - השתתפות המועצה בהליך משפטי של מצפה אבי"ב בנושא ותמ"ל טמרה דרום (ותמ"ל - הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור היא תוכנית ממשלתית להאצת היצע הדירות בישראל המוכרת גם בשם "קבינט הדיור").

תוכנית ותמ"ל טמרה דרום כוללת בינוי משמעותי בטמרה (כמעט הכפלה של אוכלוסיית העיר) וסלילת כביש גישה, והינה "חובקת" את היישוב מצפה אבי"ב משני הצדדים ויוצרת חיבור תחבורתי של טמרה לכביש הגישה למצפה אבי"ב, סמוך לשער היישוב.

תחילתו של ההליך היה ע"י המועצה אך משזה לא צלח פנתה המועצה (עוד בתקופת רון שני) למצפה אבי"ב והציעה שהם יגישו התנגדות לתוכנית כ"צד נפגע". (הערת ביניים – הרבה פוליטיקה מעורבת בותמ"ל מאחר והם כפופים למשרד האוצר ולא למשרד הבינוי וסביב זה ישנם מאבקים רבים בין שני המשרדים). טענת מצפה אבי"ב להתנגדות הייתה שהותמ"ל חורג מ"הקו הכחול" של טמרה. טענה זו התקבלה והמדינה "משכה" את התכנון. הליך זה עלותו הייתה כ-95 אלף שקל והמועצה החזירה ליישוב את מלוא העלות. כתוצאה מהחלטה זו עיריית טמרה הגישה ערעור והחל הליך משפטי נוסף שעלותו הייתה כ-100 אלף שקלים. המועצה השתתפה בכ-30 אלף.

המצב כרגע הוא שהמדינה הציעה, ומצפה אביב והמועצה הסכימו, שייבנו כל הבתים המתוכננים אך שכביש הגישה יעבור בנתיב חלופי, כשהמדינה הסכימה לממן זאת למרות שעלותו תהייה גבוהה משמעותית מהחיבור לכביש הגישה של היישוב, אך עיריית טמרה אינה מקבלת הצעה זו והגישה עתירה לבג"צ. עלות ההליך בבג"צ ליישוב כ-70 אלף שקל נוספים.

מצפה אביב פנה בבקשה לאשר השתתפות נוספת של המועצה במימון (למי ש"הלך לאיבוד" במספרים.... היישוב הוציא כ-270 אלף שקל הוצאות משפטיות ומתוך זה המועצה החזירה כ-125 אלף).

ההצעה שדני העלה להחלטת המליאה הייתה השתתפות של המועצה ב-90% מהעלות. התפתח דיון סוער האם אנו דנים במקרה ספציפי או שזה יהווה תקדים/כלל למאבקים משפטיים קיימים או עתידיים, האם יש לקבוע כללים מהו מאבק "באינטרס המועצה" ומהו מאבק נקודתי של יישוב והאם זה בכלל אפשרי לקבוע כללים לאור מגוון הנושאים שעלולים לעלות, האם "השתתפות עצמית" של היישובים ב-10% מהעלות תגרום לידם להיות "קלה על ההדק" ויש לצמצם את השתתפות המועצה ל-70% בלבד, איך לוקחים בחשבון הוצאות מסוג זה בתקציב המועצה ואיך זה עשוי לבוא לידי ביטוי ב"תעדוף" מאבקים....

בסופו של דיון (סוער כפי שאמרתי) הוחלט שהמועצה תשתתף ב-70% מסך כל ההוצאה של מצפה אבי"ב על ההליכים המשפטיים בנושא זה. בנוסף נאמר שאם היישוב אינו יכול לעמוד בהוצאה זו הוא יוכל לפנות שוב ולבקש השתתפות נוספת באופן חריג. כמו כן הועלתה בקשה לוועדה האסטרטגית לקשר יישובים-מועצה לנסות ולמצוא דרך לקבוע כללים כלשהם לסוג המאבקים שהמועצה צריכה להשתתף במימון שלהם.
 

את הדיון הסוער עצרנו באמצע כדי לאפשר לניר ברעם ואיה עובדיה להציג לחברי המליאה את שותפות "ביחד" : משגב – כרמיאל – פיטסבורג – ורשה. הם הציגו את עבודת השותפות ותהליך קביעת החזון וצירוף קהילת ורשה לשותפות.

בסיום המצגת שבנו להתווכח 😊

 

נושאים מעניינים נוספים על סדר היום היו:

  • אישור תבר"ים (תקציב בלתי רגיל)
    מתוך מגוון התבר"ים צרפתי קובץ עם מספר מצומצם שלהם שחשבתי שיעניינו את הציבור ביעד.
  • בקשת תובל ואשבל להגיש "קול קורא" לחטיבה להתיישבות למימון שיפוץ מבנים לקליטה בתובל ובניית מבנים לקליטה באשבל, הבקשה אושרה כמובן.
  • עדכון בנושא אגף איכות סביבה:  הועלתה שאילתא בנוגע לגורמים להביאו לפיטוריו של ד"ר גלעד אוסטרובסקי מנהל האגף לאיכות הסביבה – דני הסביר שהיה פער בין תפיסתו של גלעד את התפקיד ובין תפיסתו שלו את התפקיד ולכן הם הגיעו להבנה שיש צורך לבצע את השינוי הזה. דני ציין כי בקרוב המועצה תפתח בתהליך לאיתור מחליף, כאשר הדגש יהיה על היבטים של תפעול ושיפור מהירות התגובה ורמת האחזקה והשירות בפינות המחזור והגזם ביישובים. כמו כן, מתוכננת הכפלה של תכיפות הפינויים, מתוכנן תגבור משמעותי של ניטור וטיפול במפגעי חיות הבר, וכן תוספת אכיפה בנושא כלבים משוטטים.
  • הצטרף למליאה תושב מנוף שהציג בפני החברים את המקרה המצער של בתו בת ה- 19 שעלתה לטרמפ בתוך תחומי היישוב ועמדה בפני חטיפה ובפני ניסיון לאונס. הצעירה גילתה אומץ ותושייה והצליחה לרסס את התוקף בגז פלפל ולברוח מכלי הרכב. הנושא תחת חקירה משטרתית. התושב הדגיש כי מצלמות האבטחה שהותקנו ע"י המועצה בשערי היישובים לא עבדו. ר' המועצה הסביר שפרוייקט המצלמות שהמועצה התקינה אינו באחריות המועצה אלא הוא פרוייקט כלל ארצי שבינתיים הפיילוט שלו נתקל בקשיים ולכן מצלמות אלו עדיין אינן פועלות. ישנם יישובים שהתקינו מצלמות אבטחה ביישוב באופן עצמאי. יחד עם זאת ר' המועצה יערב את וועדת הביטחון של המליאה לקידום הטיפול המיידי בסוגיה.

 

בברכה,

אילת