משקעים ביעד עד 14:00 ביום רביעי

גשם גשם בוא • 9/1/2019 כניסות

מידע מעודכן בזמן אמת - להתקשר לשלוחה 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר
יומי באימייל

ירד 5 מ"מ היום - 47 מ"מ אתמול

ירד 124 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 324 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 538 מ"מ העונה שזה 85% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 290 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד