קולות קוראים מפעל הפיס

באזור • כניסות

 

חיבורים תורניים

https://culture.pais.co.il/Literature/Pages/Torah_Essays_2019.aspx

 

אלמנט אומנותי במרחב ציבורי

https://my.pais.co.il/Pages/Landing.aspx?ProjectId=708

 

 

 

שלומית דגן

מנהלת מחלקת תרבות וסל תרבות רשותי

מרכז קהילתי משגב

חברת ועדת רפרטואר

סל תרבות ארצי

יו"ר ועדת השתלמויות

איגוד מנהלי תרבות ברשויות מקומיות

04-9902016

הצטרפו אלינו לפייסבוק