שאלות שרי רבון ותשובות הועדה

ועדת ביקורת • כניסות

‏16 ספטמבר, 2018

ארוע גני תשע"ז – שאלות חברים בעקבות הפירסום

שאלות שרי רבון 27/7/2018:

  1. ממתי האגודה עוסקת ברשום הילדים לגני המועצה? האם אין זה באחריות ההורים?( לפחות כך היה כשהילדות שלי הלכו לגנים)
  2. לפי המשתמע מהדוח של ועדת בקורת- האם אין להורים שרשמו ילדים שלא הגיעו לגנים / להורים שידעו שאין מספיק ילדים/ אחריות על הנושא? האם כל האחריות נופלת רק על האגודה/ מזכירות?
  3. היכן היתה ועדת חינוך? מניסיוני( שלוש שנים כיור ועדת חינוך) אנחנו עקבנו אחרי מספר הילדים ונדרשנו לשאלה האם יש מספיק ילדים לפתיחת שני גנים משום שזה משליך על הפעוטונים, המועדוניות וכדומה

 

תשובות ו.ביקורת:

  1. ו. ביקורת לא בדקה ממתי המזכירות החלה לעסוק ברישום הילדים לגני המועצה והתייחסה למצב דה פקטו. ברגע שהמזכירות עסקה ברישום המוקדם האחריות לתקינות הרישום חלה עליה, בנוסף, התחייבות האגודה למוא"ז משגב בנושא מחזקת את אחריות האגודה למצב (כמפורט בדוח הועדה ס' 6.ב.1). למיטב הבנתנו לא נדרש למפרע מההורים של הילדים  שנרשמו לתת התחייבות נגדית להתחייבות האגודה לעיל.
  2. לגבי אחריות ההורים למצב – לדעת הועדה יש להפנות את השאלה אליהם (לפי פירסום המזכירות רובם שילמו את שהוטל עליהם).
  3. הדוח מתייחס למזכירות. ו.חינוך פועלת תחת המזכירות. להבנתנו ו. חינוך היתה שותפה מלאה לתהליך.