תכנית החומש השניה לישובי משגב - תקציב לפרוייקטים ביעד

באזור • 7/12/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

תכנית חומש שניה 12-17

לחברים בישובים שלום,

 

אנחנו מתקרבים לסיום תכנית החומש הראשונה לישובי משגב, ורוב הישובים כבר מימשו ובנו או הרחיבו את מבני הציבור בישובים. לכן פעלנו להכין תכנית חומש שניה, ולאחר התייעצות עם הישובים ולמידת הצרכים שהישובים הציגו גיבשנו את מסגרת תכנית החומש השניה, שהיא די דומה לתכנית הראשונה.

                

מליאת המועצה דנה מספר פעמים בתכנית, ובישיבה האחרונה אישרה אותה. מצרף את תכנית החומש השניה שיוצאת לדרך.

 

סדר הישובים מופיע בעמוד האחרון, והוא חושב לפי העקרונות שהמליאה אישרה.

 

אנו נעשה כל מאמץ לגייס את התקציבים הנדרשים למימוש התכנית, ולביצוע פרויקטים בישובים, ואני מאמין שנצליח כפי שהצלחנו בתכנית הראשונה.

בהצלחה במימוש התכנית,

 

בברכה,

 

רון

--------------------------------------------

רון שני

ראש המועצה האזורית משגב

04-9902312

04-9902391

ron@misgav.org.il

 

חשוֹב: מה עשית לאחרונה למען הקהילה?