פעילות שוטפת של ו. ביקורת 2018

ועדת ביקורת • כניסות

ועדת ביקורת עומדת לפרסם סיכום של אירוע שהגיע לפיתחה מחבר האגודה.

ועדת ביקורת 2018 (יוסי, יגאל, אלי, נחמיה) החלה את פעילותה באפריל ש"ז ומאז עסוקה בפעילות מאומצת בטיפול בפניות חברים ובתכנית עבודה שהתקבלה מיד בתחילת פעילותה.