בהמשך לשאלות בנוגע להתפטרותי מו. ביקורת - מצורף מכתב ההתפטרות שלי -

ועדת ביקורת • כניסות

המכתב מובא ככתבו וכלשונו - ולמען הסר ספק - אני מתפטר מהוועדה בשמחה - ואין לי כל כוונה/רצון לפתוח דיון בנושא.

=================================================================================

לחברי הוועדה שלום –

במשך עשרות בשנים פעלה ביעד וועדת ביקורת בהתאם לכללים שהושתתו על "מנהג המקום", "רוח הדברים של יעד", ו"המסורת" המיוחדת של הקהילה שלנו.

המשימה העיקרית של הוועדה הייתה בחינה של פניות שונות של חברים – וניסיון משתף לטפל בפניות כאלו – בתיאום עם מוסדות הישוב.

בוועדה הנוכחית נעשה ניסיון מתמשך להכפיף את הוועדה לכללים של גורמים חיצוניים שונים (מבקר הפנים של מ.א. משגב, רשם האגודות, חוק החברות, וכדומה) – שהתנהלותם זרה לחלוטין למסורת של הקהילה שלנו.

יכול להיות שכללים כאלו מתאימים למשרדי ממשלה, או חברות בע"מ – אולם אין לי ספק – שאינם מתאימים לקהילה שלנו.

לאור האמור לעיל – איני מעוניין לפעול במסגרת וועדה כזו, ואני מודיע על התפטרותי מהוועדה.

בברכה – צבי פינסקי

העתק: יו"ר המזכירות