לא תחליטו עלינו

צור פורת • 23/4/2020 כניסות

אחרי שקראתי שוב את הדברים של צביקה ואחרי שגם דיברנו, זה מה שהבנתי:
נציגי המדינה מפרסמים הנחיות והוראות לאזרחים מה מתר/ אסור להתנהל בזמן קורונה.
אנחנו נשקול ונחליט מה מכל ההנחיות נכון ומוצדק לשמירה על בריאותינו ובריאותם של אחרים ונפעל בהתאם אבל נתעלם מאלה שאינם רלבנטים - לדעתינו.
וכאן הדילמה: במידה ושיקולינו מוטעים ואנחנו נחלה, נדרש לאישפוז וגם נדביק אחרים, מערכת הבריאות תשא בתוצאות והמחיר הכבד נופל עליה ובהקיפין על כולנו. מצב זה בהחלט אפשרי.
ואם כך הדבר, האם מוצדק להגיד שלמדינה אין Say על התנהלותינו ומוצדקת האמירה "אתם לא מחליטים עלינו" ?
רק שואל...
צור פורת.

הודעות בנושא זה