נספח לדוח ביקורת בנושא תקלה בטיפול רישום לגני חובה תשע"ז (2016)

ועדת ביקורת • כניסות

קבצים מצורפים:

נספח לדוח ביקורת בנושא תקלה בטיפול רישום לגני חובה תשעז (2016)-תגובת המזכירות

נספח לדוח ביקורת בנושא תקלה בטיפול רישום לגני חובה תשע"ז (2016):

חלקים מתגובת המזכירות  והבהרות ו. ביקורת

(הושמטו חלקים שלדעתנו לא היה ראוי לפרסמם במסגרת פירסום של הועדה)

  1. הערות המזכירות לפרק ב' סעיף 1.ב':

"אתם [ו.ביקורת: קרי, ו.ביקורת]  יכולים לפנות לעו"ד ....................... [ו.ביקורת: נמחק השם והטלפון] . יעוץ עם גיבוי מסמכים הוא בדר"כ כרוך בתשלום. אין ולא היתה לי כל כוונה להוציא כספי מושב עבור משפחה סרבנית תשלום, על מנת לקבל חוו"ד אותה קיבלתי בע"פ"

הבהרות ועדת ביקורת: אנו רואים חשיבות רבה לתמליל השיחה (כאשר לא מתקבלת חוו"ד כתובה, וגם אם השיחה נערכה בטלפון) חשוב בתמליל לציין את השאלה שנשאל המומחה וכן לכלול ציטוט המדוייק של תשובתו, החשיבות לקיום תמליל עולה כאשר המזכירות נסמכת על כך בהחלטות שמצריכות מומחיות בנושא בו היא חסרה. (דרישה זו נקבעה גם בדוח ו. ביקורת 2017 שפורסם לציבור). לא ברור מאין נובעת הצעת המזכירות לועדת ביקורת לפנות לעו"ד (?!)

 

  1. העתקת תגובת המזכירות לס'2:

"באשר לסיכום ועדת ביקורת (סעיף 2 במלואו)"

" -  הערתכם בסעיף א' היא חוכמה שלאחר מעשה. מנהלת הישוב פעלה וחתמה בשם ההורים והישוב, אותם הורים אשר מחמת מצפונם והבנתם קיבלו לאחר מעשה גם את הגזירה לשלם. צרכני השרות, משלמים עבור השרות ואין זה סביר שכלל הציבור יידרש לכיסוי ההוצאה. המזכירות נרתמה לסייע אך אין בהשתתפות זו הודאה באחריות לארוע. "

"-  באשר לסעיף ד'- שוב, עיוות המציאות."

"הטלת ספק באשר לאחריות מוסדות הישוב להטיל תשלום על מי שקיבל שרות (גם אם בנסיבות אלו ואחרות השרות  בוטל) שומט את השטיח מתחת לסמכות ואחריות בה נושאים חברי המזכירות ולא מן הנמנע יכול להוביל לכך שחבר יבחר לעצמו עבור מה הוא משלם ומה לא (דיפרנסיאציה בלתי מבוקרת במיסים לדוגמא)."

"-  אין כל צורך לרשום נוהל לנושא רישום ופתיחת גנים. יש תהליך מובנה ומקובל."

"הסיכום של ועדת ביקורת כפי שמובא כאן אינו לוקח בחשבון את משמעות היותנו קהילה. אתם נותנים לגיטימציה להתנהלות בלתי סבירה של פרט בתוך קהילה. ..."

"3 ... "

 

הבהרת ו. ביקורת: לדעתנו 'מנהלת הישוב' צריכה לפעול אך ורק לטובת האגודה ולא למען חבר האגודה במיוחד כאשר הנושא נמצא בניגוד עניינים עם טובת האגודה (מכתב ההתחייבות של האגודה - ראו ס' 2.ב. בדוח). במקרה זה המזכירות פעלה גם בניגוד למחוייבותה תחת כובעה כועד מוניציפאלי.

"צרכני השרות" – המזכירות מניחה בטעות שבגלל שצרכני השרות צורכים שרות שהיה אמור להינתן ללא עלות הם יהיו חייבים לשלם עבורו תשלום כאשר בדיעבד התברר שהשרות אינו חינם. במקרה זה אין משמעות להתנהגות הרוב ואין אפשרות לכפות אותה על היחיד.

באגודה שיתופית כל החברים שווים בכוח ההצבעה, בזכויותיהם ובחובותיהם לרבות מיסי האגודה.

חשיבות הנוהל: כאשר המזכירות מרכזת את רישום הילדים לגני החובה והדיווח למועצה, כאשר בעקבות רישום הילדים ע"י האגודה – מספר הילדים הנרשמים קובע את מספר הגנים שיפתחו, כאשר האגודה מתחייבת במסמך חתום למועצה שתישא בכל העלויות לגן השני אם לא יהיו בפועל מספיק ילדים לפי תקן משרד החינוך להפעלת שני גני-חובה, כאשר האגודה לא מדווחת במועד פתיחת שנת הגנים כי מספר ילדים שנרשמו לא משתתפים בפועל בפעילות, צריך שיהיה נוהל שיקבע להבא את דרך הפעולה הנכונה בתהליך זה שחוזר מדי שנה. או במילים קצרות: נדרש נוהל כתוב שיחליף את "נוהג המקום".

~~~~~~~~~~~~~

(לנוחיותכם, צורף גם כמסמך pdf)