חיסוני כלבת לחודש ינואר 2019

באזור • 20/12/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

חיסוני כלבת לחודש ינואר 2019

 

שלום רב,

 

מצ"ב לוח מועדי חיסוני כלבת לחודש ינואר 2019.

מפורסם גם באתר המועצה.

 

 

 

מירי פרחי

אגף קיימות וסביבה מ.א. משגב

04-9902317

04-9902387

miri@misgav.org.il