פנייתה של אבישג נבו לגבי התנהלות המזכירות - בנוגע לתכנון מגרש 25 ביעד

ועדת ביקורת • כניסות

 בהמשך לפנייתה של אבישג נבו בנדון - ולדיונים והפגישות שקיימה הוועדה - החלטת וועדת ביקורת

 

  • המזכירות היא הגוף המוסמך לקבל כל החלטה הנוגעת לתכניות הבניה ביעד המוגשות לוועדה המקומית - כולל החלטתה לא לאשר את הבקשות בתכנית שהוגשה ע"י החבר/ה.
  • וועדת ביקורת אינה מוסמכת ואינה רשאית לפסול החלטות של המזכירות - הגוף היחיד שיכול לפסול החלטות אלו הוא האסיפה הכללית.
  • מבדיקת השתלשלות האירועים נראה לנו שבמהלך הטיפול המתמשך בבקשותיה של אבישג (שהחל בשלהי 2018), היו כמה אי הבנות משני הצדדים (הן מצידה של אבישג והן מצד המזכירות) - שניתן ורצוי היה להימנע מהן בעת טיפול בתהליך רגיש וסבוך כזה - אולם אי הבנות אלו אינן פוגעות בסמכויותיה של המזכירות לקבל החלטות בנושא הנדון.
  • בהתייחס ל"חוות הדעת" השונות שהוזכרו בשיחות בין אבישג לבין המזכירות - המזכירות מתייעצת בהתאם לשיקול דעתה עם גורמים מקצועיים שונים, ואינה מחוייבת להעביר כל תכתובת עם גורם כלשהו לידי החבר.
  • בהמשך לפירסום של המזכירות לציבור בנוגע לאירועים הנוגעים למגרש של  אבישג - כאמור לעיל, זו זכותה של המזכירות לפרסם את עמדתה - אולם הערנו למזכירות כי נכון היה לשלוח לאבישג את נוסח הפירסום לפני הפצתו לציבור.

 

 בברכה - וועדת ביקורת – צבי פינסקי, שי פאר, יגאל ורבל