קיבוץ בפריס

הלוי דניאל • כניסות

קראתי לפני כמה ימים שבתחילת השנה הקימו קיבוץ לכל דבר 30 קמ מזרח לפריס... למי שנמצא/ימצא שם... יכול להיות מקלט מעניין בזמן הגשם:-)
http://lekibboutzdeparis.org/

הודעות בנושא זה