13.6 קרבות מיער- קרבות ללא יחסי ציבור- הרצאה נוספת

קהילה ותרבות • כניסות

הרצאה נוספת של בני גילה
יום חמישי  הזה 13.6
שעה 21:00
במרפאה
להתראות צוות הרצאות
Miyar