שעות פעילות הקיץ של נוער יעד בשבוע הבא

ועדת נוער • כניסות


סדנאת גרפיטי - חלק ראשון 
תתקיים בחלוקה לקבוצות ולכן חשוב לשים לב לשעה המיועדת לכל קבוצת גיל
הסדנא של שכבות ד-ה תתקיים בין השעות 10:30-13:30
הסדנא של שכבות ו-ח תתקיים בין השעות 12:00-15:00

סדנאת בישול וארוחת צהריים תתקיים בין השעות 11:00-15:00 לכל השכבות יחד

סדנאת גרפיטי - חלק שני
תתקיים בחלוקה לקבוצות ולכן חשוב לשים לב לשעה המיועדת לכל קבוצת גיל
הסדנא של שכבות ד-ה תתקיים בין השעות 10:30-14:30
הסדנא של שכבות ו תתקיים בין השעות 12:00-16:00
הסדנא של שכבות ז-ח תתקיים בין השעות 14:00-18:00