משקעים ביעד עד 11:00 ביום חמישי

גשם גשם בוא • 14/3/2019 כניסות

ירד 8 מ"מ היום - 3 מ"מ אתמול

ירד 11 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 169 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 921 מ"מ העונה שזה 145% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 607 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד

מידע מעודכן בזמן אמת בחיוג 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר יומי באימייל