תודה לניר על יום מלא תוכן וכיף

שפרון הלן • כניסות


אתמול שוב נוכחנו שלטייל עם ניר זו חוויה ייחודית, והכרנו קצת יותר את שכנינו הקרובים, הדרוזים.

הטיול הבא עם ניר מתוכנן ליום שני, 02/12/2019. שמרו את היום!

התוכנית הכללית היא לטייל בעמק בית-שאן (בית של בנג'י ושלי, ושל עוד כמה מחברינו ביעד) וגבול ירדן.

להתראות!