פנייה חריגה לציבור בעקבות סרוב המזכירות לשתף פעולה והסתרת מידע

ועדת ביקורת • כניסות

‏30 אוקטובר, 2018

*לנוחיותכם מצורף גם קובץ pdf

 

פנייה חריגה לציבור בעקבות סרוב המזכירות לשתף פעולה והסתרת מידע

סימוכין: מכתב המזכירות ל ו. ביקורת  מתאריך 20/9/18 (פורסם בערוץ ו.ביקורת בסאמדיי)

 1. רקע

בתאריך 20/9/18 העבירה המזכירות לועדת ביקורת מכתב (הפנייה בסימוכין, להלן "מכתב המזכירות") אשר תמציתו תלונות והשגות על עבודת ו.ביקורת וסיכומו הצהרה על אובדן האמון וניתוק הקשר בין המזכירות לוועדה, תוך כוונתה להגיב פומבית לדוחות הוועדה לאחר שיפורסמו לציבור, בסיומו המזכירות אף  מנסה להלך אֵימים שתפרסם את דעתה על התנהלות ו. ביקורת.

אנו מאמינים באמת ובתמים שהמזכירות הנוכחית פועלות בתום לב ובכל רגע נתון, טובת האגודה לנגד עיני חבריה. יחד עם זאת, אין לאפשר למזכירות להגביל את עבודת ועדת ביקורת ואף להחרים אותה כיוון שהיא חשובה לקיום אגודה נקייה ויעילה.

 

 1. תפקידי ועדת ביקורת

בעקבות מכתב המזכירות ו. ביקורת החליטה  להבהיר לציבור את דעתה ושיטת עבודתה:

 1. תפקיד ועדת ביקורת לבקר את מזכירות האגודה, לבדוק את ההתנהלות השוטפת ודרך קבלת החלטות במספר מישורים:
 • שקיפות והעברת מלוא המידע לציבור.
 • בקרת החלטות כספיות ואחרות בהתאם לתקנון המושב והחלטות אסיפה קודמות.
 • מתן מענה לפניות הציבור בנושאים הקשורים להחלטות המזכירות.

 

 1. כלי העבודה של ועדת ביקורת
 • פרוטוקולים של ישיבות וקבלת נתונים שוטפים מהמזכירות על פי דרישה, בירורים עם חברי המזכירות ועוד.
 • תקנון הישוב והחלטות אסיפה קודמות.
 • הכנת דו"ח ביקורת לציבור המהווה סיכום הבדיקה ושקיפות הועדה לציבור.

 

 1. כשלים בקשר עם המזכירות

להלן פניות ועדת ביקורת שלא קיבלו מענה מלא או לא נענו כלל מצד המזכירות:

 1. פרסום דוח ביקורת לגבי "תקלה ברישום לגנים" שפורסם בעקבות פנייתו של חבר אגודה.
 2. פניית. ו. ביקורת למזכירות לקבלת מידע לגבי "קיר התמך באזור הגנים שקרס".
 3. דוח "נושאים שוטפים - מכתב הבהרות למזכירות".
 4. פניית. ו. ביקורת למזכירות לקבלת מידע לגבי "תקצוב כביש עוקף לשלב ט' ".
 5. פניית. ו. ביקורת למזכירות לקבלת מידע לצורך בדיקת "ניהול מערכת המים במושב".
 6. במהלך השנה נתקלנו בהחלטות כספיות  שלא היה ברור שהן תואמות את התקנון או החלטות אסיפה וביקשנו לגביהן הבהרות.

 

 1. מכתב המזכירות

כתגובה לפועלנו במסגרת התפקיד, התקבל אצלנו מכתב המזכירות המוזכר בפתיח והתייחסותנו אליו מתמצית בנקודות הבאות:

1. הגדרת תחום פעילות ועדת ביקורת – מוגדרת בתקנון היישוב, המזכירות כגוף המבוקר אינה יכולה להגדיר מה יבוקר. הביקורת מתייחסת לאירועים משמעותיים בישוב ללא כל קשר למועד שאירעו (קריסת הקיר).

2. העברת ביקורת על דרך פעילות הועדה – כפי שהבהרנו אנו נדרשים לקבל נתונים ולבדוק אותם. ברור לנו שלמזכירות לא צריך שיהא מה להסתיר – אז מדוע החומר לא עובר? תמוה!

3. מניעי ועדת ביקורת – הצורך לבדוק נושאים שלדעת הועדה הם בתחום פעילותה. כל שביקשנו הוא נתונים ושקיפות, הסבר על אופן קבלת החלטות מסויימות והשיקולים מאחוריהן. מדוע החומר אינו קיים ואינו מופץ ברבים? תמוה!

4. "איבוד האמון של חברי המזכירות בועדת ביקורת" – המזכירות לא רשאית להחרים את ו.ביקורת ובחסות תרוץ זה להסתיר ממנה מידע שלא נוח לחבריה שיוודע לציבור. בסוף מכתב המזכירות יש איום מפורש כנגד ועדת ביקורת – האם יש למישהו משהו להסתיר, האם זו דרכו של הישוב לפתור בעיות?

 

 1. סיכום:
 1. אנו פעלנו ונמשיך לפעול ביושר, בהגינות ובשקיפות.
 2. אנו מציעים לבדוק בכובד ראש את התנהלות המזכירות כלפי הועדה בדרך של הסתרת מידע ונתונים
 3. ברור לנו שהמזכירות פועלת מתוך כוונות טובות אך נראה שמשהו השתבש בדרך. אין לנו כל כוונה להפריע את פעילות המזכירות אך כדאי להבין היטב מה הסיבה לחוסר השקיפות, ההסתרה והתגובה הבלתי מידתית של חבריה לבקשת נתונים וביקורת.
 4. להבנתנו, המזכירות פעלה לא כשורה בכך שמנעה לאורך כל התקופה את המידע המבוקש מהביקורת. המכתב האמור היווה את הצליל הצורם ביותר בסאגה אותה עברנו, לעניות דעתנו, המזכירות גם  עברה את גבול המותר בעשותה זאת וכל חבר בקהילה צריך להזדעזע מכך.

 

                                                                       

על החתום: ועדת ביקורת 2018

יוסי פריאל, יגאל ורבל, אלי גולדברג, נחמיה קופמן.