משקעים ביעד עד 13:00 ביום שני

גשם גשם בוא • כניסות

ירד 2 מ"מ היום - 9 מ"מ אתמול

ירד 35 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 143 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 1083 מ"מ העונה שזה 170% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 649 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד

מידע מעודכן בזמן אמת בחיוג 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר יומי באימייל