משקעים ביעד עד 11:00 ביום שישי

גשם גשם בוא • כניסות

מידע מעודכן בזמן אמת - להתקשר לשלוחה 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר
יומי באימייל

ירד 8 מ"מ היום - 45 מ"מ אתמול

ירד 54 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 258 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 358 מ"מ העונה שזה 56% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 138 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד