עדכון תכנית הקיץ של המועצה ותנועת הנוער

ועדת נוער • כניסות

שימו לב לשינויים בתכנית פעילויות המועצה ודחיית התאריך של האירוח הבין ישובי של השכבה הצעירה.