מלגות לסטודנטים

באזור • כניסות

המועצה מזמינה סטודנטים תושבי משגב לקחת חלק בפרויקטים של מעורבות חברתית וליהנות ממלגת לימודים.

התוכנית, במימון מפעל הפיס, המועצה ופר"ח, ייחודית בכך שבנוסף לתמיכה הכלכלית לסטודנט, היא עתידה לסייע לשורת פרויקטים חברתיים-קהילתיים במשגב. 

*סטודנטים המעוניינים להיתמך ולתמוך – מוזמנים בחום לקרא את השורות הבאות ולפנות אלינו למועצה.*

לצורך קבלת המלגה על הסטודנטים
 להיות תושבי יישובי המועצה על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, במשך 5 שנים אחרונות לפחות

 ללמוד במסלול לימודים אקדמי מוכר מל"ג לתואר ראשון החל מהשנה הראשונה

 ללמוד בהיקף של 20 שעות שבועיות לפחות

 לא לבצע פעילות חונכות דרך גורם אחר

 תינתן עדיפות לסטודנט אשר לא קיבל מהמועצה מלגת מעורבות חברתית בעבר.

 סטודנט אשר אינו מקבל מימון לשכר הלימוד מגוף אחר בהיקף של 50% ומעלה שכ"ל אוניברסיטאי.

 להיות לאחר שירות צבאי או שירות לאומי / אזרחי

 לעבור ראיון אישי

הפעילות החברתית תחולק באופן הבא:
מרכז צעירים, בתי ספר במשגב, מרחבים - סה"כ 20 מלגות
פר"ח פרויקט חונכות – סה"כ 50 מלגות (כדי להצטרף למלגת פרח המשולבת יש להתקבל ראשית לתוכנית פרח באזור לימודכם)

פירוט תהליכי המיון והקבלה:
 סטודנטים: יש למלא טופס בקשה ולצרף מסמכים נדרשים לפי קריטריונים
 מועצה: בדיקת המסמכים
 סטודנטים שעומדים בקריטריונים יוזמנו לראיון אישי
 הצוות המראיין יקבל את ההחלטה על התאמה לקריטריונים

בקשות למלגה יש להגיש עד לתאריך 22/7/19 , הוועדה אינה מתחייבת לטפל בבקשות שיגיעו לאחר מועד זה.

מחלקת פיתוח ישובים