משקעים ביעד עד 15:00 ביום ראשון

גשם גשם בוא • כניסות

ירד 9 מ"מ היום - 2 מ"מ אתמול

ירד 35 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 141 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 1081 מ"מ העונה שזה 170% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 636 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד

מידע מעודכן בזמן אמת בחיוג 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר יומי באימייל