משקעים ביעד עד 15:00 ביום שני

גשם גשם בוא • 31/12/2018 כניסות

מידע מעודכן בזמן אמת - להתקשר לשלוחה 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר
יומי באימייל

ירד 13 מ"מ היום - 15 מ"מ אתמול

ירד 103 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 306 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 408 מ"מ העונה שזה 64% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 168 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד