משקעים ביעד עד 15:00 ביום חמישי

גשם גשם בוא • 17/1/2019 כניסות

מידע מעודכן בזמן אמת - להתקשר לשלוחה 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר
יומי באימייל

ירד 4 מ"מ היום - 31 מ"מ אתמול

ירד 120 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 388 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 660 מ"מ העונה שזה 104% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 306 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד