הקדמת פינוי אשפה - ציר פינוי יום שני

באזור • 4/11/2018 כניסות

בוקר ושבוע טוב,

עובדי אגף קיימות וסביבה יצאו מחר, יום שני 5.11.18 ליום השתלמות מקצועית .

לאור זאת קו האשפה הביתית בישובים -- יודפת ,אבטליון ,יחד, הררית, יעד, לוטם
ובסיס משגב יוקדם ויבוצע היום .

תודה על ההבנה ושיתוף הפעולה .

דובי