דבר שכבת י"א בטקס יום הזיכרון לשוא

ועדת נוער • כניסות

יום הזיכרון לשואה ולגבורה הוא יום אחד בשנה בו אנו מרכינים ראש לזכר הקורבנות. הוא יום בו אנו לומדים להעריך את המציאות בה אנו חיים, מוקפים בחברים משפחה וקהילה. השנה בחרנו, לשים דגש על המשפחתיות בתקופת השואה. הקטעים שבחרנו מבטאים את התחושות והרגשות המגוונים מנקודות מבט שונות של בני המשפחה. אנו מוצאים את המשפחה כחלק מרכזי בחיינו. משפחה היא המקום הבטוח והמוגן לגדול ולהתעצב כבני אדם, דבר שלאנשים רבים בתקופת השואה לא היה. לכן, חשוב לנו לציין ולהדגיש את הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו - לגדול במשפחה חמה, בקהילה תומכת ובמדינת ישראל. גם בימינו, יש אנשים רבים בעולם שלא זוכים לחיות בסביבה כמו שלנו. השואה היא נקודת מפנה שממנה חשוב לנו להעביר את המסר שאסור לנו להיות אדישים למה שקורה סביבנו. במסגרת לימודי ההיסטוריה בבית הספר נחשפנו, העמקנו ולמדנו אודות השואה. אנו מתחייבים לזכור את שקרה וללמוד מלקחי העבר כדי לא לחזור על אותן טעויות בעתיד. "תשמור על העולם ילד" נשמור.