משקעים ביעד עד 15:00 ביום שלישי

גשם גשם בוא • כניסות

ירד 2 מ"מ היום - 33 מ"מ אתמול

ירד 97 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 149 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 1046 מ"מ העונה שזה 165% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 626 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד

מידע מעודכן בזמן אמת בחיוג 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר יומי באימייל