אין טראק בורגר היום

קהילה ותרבות • 13/5/2018 כניסות

בגלל בעיה לוגיסטי הטראק בורגר לא היה מקום להתמקם היום. עובדים על פיתרון ומתחיל איתו שבוע הבאה. סליחה לכולן שחיכו לזה.