שינוי הסדרי הלינה באירוח הבין יישובי

ועדת נוער • כניסות

קבצים מצורפים:

חוזר אירוח שכבה צעירה 2019

בשל שינויי במדיניות משרד החינוך הוחלט כי הלינה תהיה לינה משותפת בשטח פתוח בתוך תחומי היישוב כפר האורנים. מיקום מדויק של מקום הלינה יתפרסם בהמשך.

מצורף חוזר מעודכן.


נהלי הרשמה:

ההרשמה הינה במערכת ההרשמה התנועתית בכתובת https://ihudnik-reg.com. ההרשמה תיסגר בתאריך 12.07.19.

עלות לחניכי שכבות ד-ח: 100 ₪

עלות לצוות: 40 ₪  


לפרטים נוספים,

עדי זהבי

054-6738330