שנה נגמרת שנה מתחילה

באזור • כניסות

 

מכתב פתיחת שנה תשפ