הזמנה למפגש שיתוף הציבור - פיתוח חזון ותכנית אב לכיכר הכפר של יעד - בבוקר שישי הקרוב!

קהילה ותרבות • 23/10/2018 כניסות

ממרכז יעד לכיכר הכפר

פיתוח חזון ותכנית אב לכיכר הכפר של יעד בשיתוף הציבור

חברי הצוות: חנה לבנה, צור פורת, הדס ברבסטר, גידי ברסלר,

וצוות תיאום קהילה :טליה נדלר, אמילי כהן, שרי ריבון,  ג'ון אייל.

 

מטרה:  תכנית אב מפורטת ל"כיכר הכפר" של יעד אשר  תיתן ביטוי לרוח המקום ולצרכי הקהילה. תכלול את כל התפקודים הנדרשים ( פרוגראמה) ואת כל המרכיבים הפיזיים והחזותיים ( ביטוי של רוח המקום על כל גווניה), תיתן מענה לכל הצרכים  הרצונות והשאיפות הנוכחיים והעתידיים הידועים של כל בעלי העניין.

התכנית תכלול אומדן מתכנן כך שניתן יהיה לגזור מתוכה קטעים לתכנון מפורט ולביצוע על פי האפשרויות התקציביות ברגע נתון.

משמעות המושג רוח המקום:

מרכיבי הנוף הפיזי הטבעי  והאנושי בישוב וסביבתו יוצרים פסיפס רב גוני אשר כמכלול מגדיר את רוח המקום genius loci , דימויו Image  וזהותו. Identity

מתוך רשימת מרכיבי הנוף עולה דמותו הפיזית של הישוב. חזרה על המרכיבים הללו בתכנון המרכז יוצרת מהות הצומחת באופן אורגני מתוך המקום על כל שכבותיו. בנוף אין דמוקרטיה כי יש בעלי עניין סמויים: הנוף המקומי, ההיסטוריה, השכבות הנסתרות מן העין.

אנו מתייחסים לנקודות הבאות :

·        מה משותף לכל המקומות בהם אדם מרגיש בבית ורוצה לחזור אליהם, מהו מקום עם נשמה.

·       מהם המקומות שיש בהם כוח לעורר בנו  רגש, גורמים לנו להרגיש טוב יותר, חיים יותר, קשורים יותר לעצמנו ולאחרים.

·        מהם דפוסי בניה שמעודדים חיים

·        מקומות שצומחים אורגאנית מתוך המהות של הקהילה ולא מוצנחים.(גחמת מתכנן, טעם אישי)

·        דפוסים פיזיים מוחלטים האחראים לדיאלוג שבין אדם לסביבתו, לתחושת המקום כגון:

·        חתך הזהב,  תצורות הרמוניות המיטיבות עם הנפש.

·        תצורות הרמוניות שקיימות בטבע ובמעשה אדם בצמיחה טבעות לאורך שנים.

·        הסביבה הטבעית: בוסתן , יער , הררי, גליל  ים תיכוני.

·        קדושת המקום, קנה מידה, יצירת אוירה.

·        אין מתכנן- מקום שמעורר תחושה שהיה כאן מאז ומקדם.

פענוח "רוח המקום":

יוצרים בעזרת הקהילה רשימת מצאי של מרכיבי הנוף הפיזי והאנושי של סביבתנו.

שואלים :מהי יעד עבורי, מהי רוח גלילית, ים תיכונית, מה מייחד את המקום,מכל בחינה אפשרית:

טופוגרפיה, צמחיה מקומית, ארכיאולוגיה, היסטוריה רחוקה וקרובה, מסלע , קרקע, יעור, שואבים השראה מכיכרות של  כפרים  בסביבתנו כמו גם כפרים הרריים במרחב הים התיכון. (הצעה שהתקבלה מאון רימון ומסמדר לייבל יפה)

ראה גם : מסמך של מרה צור במסגרת הצעת הפרויקטים , ראש פרק:

"תכנון כולל של השטח הציבורי ביעד ברוח גלילי עם הייחודיות המקומית האנושית והטבעית המאפיינת" (מצורף)

מרוח המקום לתכנית מפורטת לביצוע:

·        תיעוד, הארה וזיהוי של   מרכיבי רוח המקום כולל אלו הסמויים מן העין.

·        איתור המרכיבים אשר כדאי לבטא להדגיש ולטפח על מנת לתת ביטוי לרוח המקום.

·        יצירת חזון המבוסס על המרכיבים שזוהו,  המבטא את רוח המקום

·        איתור מרכיבים שיש לתקן ולשפר על מנת לתת ביטוי לרוח המקום.

·        תרגום המרכיבים לעקרונות תכנון .

·        הכנת 2 חלופות המבטאות את עקרונות התכנון ובחירת חלופה מועדפת (על ידי הציבור במפגש השני)

·        תכנון מפורט מלווה באומדן מתכנן

·        יצירת סדר עדיפויות לביצוע.

בסוף התהליך תתגבש תוכנית שתכלול אומדן מתכנן כך שניתן יהיה לגזור מתוכה טעים לתכנון מפורט ולביצוע על פי האפשרויות התקציביות ברגע נתון, ללא טלאים. אפשר לפרוס את התכנית לאורך זמן ולבצע חלקים ממנה בעבודה עצמית .

 לכן בשלב זה אנו מתעלמים מהסכום שהוקצב לנושא .

 

מפגש ציבורי ראשון 26.10.18

מטרת המפגש הראשון היא בראש וראשונה לזהות את מרכיבי הנוף היוצרים את רוח המקום. חלקם מובנים מאליהם וחלקם סמויים מן העין.  השאלות  שנשאל את עצמנו הן:

·        מהי יעד עבורי מבחינה פיזית, נפשית ורוחנית.

·        מהי יעד בהקשר של קהילה ביישוב הררי, בגליל, במרחב הים התיכון. וגם כחלק מתל שהתקיימה בו התיישבות רצופה מאז התקופה הפרסית

·        מה הייתי רוצה לראות, לחוש בהגיעי לכיכר הכפר

·        דוגמאות למקומות בהם חשתי רגש של הזדהות, שמחה, קשר לחיים, למקום, לאחרים

 

השלמת הרשימות על ידי משתתפי המפגש:

·        מרכיבי הנוף

·        רשימת התפקודים הנדרשים לכיכר הכפר:

·        רעיונות- דימויים, מקומות לדוגמא, פרטים שפגשתי והייתי רוצה לשלב בכיכר הכפר

שיטת המפגש

המפגש יתנהל סביב שולחנות עגולים . עד 8 אנשים לשולחן , אחד מהם מתעד.

 כל משתתף אומר דבר אחד ואז התור עובר הלאה ומקיימים סבב נוסף עד שהכל נאמר ומתועד.

הסבב יתנהל לגבי כל שאלה בנפרד. המשתתפים יתבקשו לרשום גם לרשום על פתקיות את התשובות ולהדביק על הלוח המתאים.

 

אנחנו קוראים לכולכם לקחת חלק במפגש זה שתוצאותיו תהיינה אבן היסוד והבסיס של תכנית האב המתרקמת.  מי שלא יוכל להשתתף במועד המוצע יוכל להעביר תשובות לחברי הצוות בהמשך
מפגש בוקר