הרשמה לבחינות בגרות חורף וקיץ - הודעה למעוניינים

באזור • 25/9/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעת הרשמה לבוגרים לבחינות בגרות חורף וקיץ

 

 

 

לימור אלוף ישי

מזכירת תחום בגרויות

על יסודי משגב אסיף

סמל מוסד 240481

משרד.  072-2602109

פקס.    04-9800320