משקעים ביעד עד 12:00 ביום רביעי

גשם גשם בוא • כניסות

ירד 3 מ"מ היום - 0 מ"מ אתמול

ירד 12 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 110 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 952 מ"מ העונה שזה 150% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 608 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד

מידע מעודכן בזמן אמת בחיוג 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר יומי באימייל