משקעים ביעד עד 12:00 ביום שישי

גשם גשם בוא • כניסות

ירד 5 מ"מ היום - 0 מ"מ אתמול

ירד 17 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 85 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 957 מ"מ העונה שזה 151% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 615 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד

מידע מעודכן בזמן אמת בחיוג 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר יומי באימייל